سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: KHAK

پاکدلها – مقایسه اجمالی کم شنوایی و بدشنوایی شیوع کم شنوایی در جامعه، حدود 2 درصد برآورد می شود. این درحالی است که شیوع بدشنوایی تا حد 20 درصد نیز تخمین زده می شود. ?در کم شنوایی، اختلال ساختاری به یکی از بخش های دستگاه شنوایی شامل گوش خارجی، گوش میانی، گوش داخلی یا عصب […]