سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: ;l ak

پاکدلها – مقایسه اجمالی کم شنوایی و بدشنوایی شیوع کم شنوایی در جامعه، حدود 2 درصد برآورد می شود. این درحالی است که شیوع بدشنوایی تا حد 20 درصد نیز تخمین زده می شود. ?در کم شنوایی، اختلال ساختاری به یکی از بخش های دستگاه شنوایی شامل گوش خارجی، گوش میانی، گوش داخلی یا عصب […]

 تعریف کم شنوایی: —عارضه ای که در آن کودک یا بزرگسال قادر به کشف، تمیز یا شناسایی محدوده ای از اصوات در سطح بلندی مناسب برای گوش انسان ارائه شده اند، نیست. —ممکن است ناشی از آسیب به گوش خارجی، میانی، داخلی، عصب شنوایی یا مسیر شنوایی در ساقه مغز باشد.   – واژه شناسی […]