سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: learning disabilities in iran

نقش رسانه های آموزشی در فرآیند یادگیری       تجارب قبلی مبنای ادراکات، طرز فکرها و شکل گیری رفتارهای ما را تشکیل می دهند.در دنیایی که هر روز پیچیده تر می شود، شاگردان مدرسه نیازمندند که بیشتر و بهتر درباره محیط خود بیاموزند و چون امکان آموختن از طریق تجربه دست اول (منظور از […]