سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: LVHPG

مراحل ارزیابی و تشخیص اختلال یادگیری :  مصاحبه و تکمیل شرح حال مشاهدات بالینی : مشاهده گر در حین مراحل ارزیابی اطلاعاتی را از خصوصیات و ویژگیهای رفتاری کودک به دست می آورد که او را در امر تشخیص یاری می دهد . آزمون های رسمی     الف : آزمون وکسلر ب : آزمونهای بینایی: […]