سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: N ND;JI

راه های پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف 1- دقت به مشق ( رونویسی ) و تصحیح غلط ها و رعایت خط زمینه 2- توجه به دست ورزی در دوره آمادگی 3- مطمئن شدن از شناخت حروف الفبای فارسی 4- بررسی دقیق تکلیف شب در خانه 5- توجه بیشتر به دانش آموزان کند نویس […]