سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: PDF پاكدلها

نرم افزار هماهنگی چشم و دست   یادگیری نوشتن فراگردی فکری است که نیاز به فعالیت اعصاب نواحی مختلف مغز دارد. هماهنگی حرکتی متناسب چشم و دست ،کنترل بازو ،دست و عضلات انگشتان در فراگیری یادگیری نوشتن به ویژه در خوانا نویسی ضرورت دارد. به همین دلیل بایستی پیش ازشروع تمرینات مربوط به نوشتن ورزیدگی […]