سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: Perceptual Motor Program

تمرینات ادراکی-حرکتی   تمرینات ادراکی-حرکتی     Perceptual Motor Program نویسندگان: علیرضا نداف، بلال نیازی (کارشناسی ارشدکاردرمانی، گروه کاردرمانی،  دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران). زیرنظر: دکتر ابراهیم پیشیاره (دکترای علوم اعصاب شناختی، کارشناس ارشد کاردرمانی، استادیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی). همه موجودات برای زنده ماندن و برقراری ارتباط با دنیای بیرون خود و پاسخدهی مناسب به […]