سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: PS AKDNHVD

حس شنیداری : یکی از با اهمیت ترین حواس پنجگانه انسان حس شنیداری است ،که نقش بسزایی در فرآیند یادگیری دارد. گاهی افراد به دلیل ضایعات ساختاری یا عملکردی در این حس دچار نقائصی می شوند که هرقدر سن فرد هنگام بروز این ضایعه کمتر باشد صدمات وارد شده بیشتر نمایان می شود. نکته قابل […]