سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: ps ulrd

پاکدلها:تمرینات حرکتی مؤثر بر تقویت حس عمقی : ?مالش یا ماساژ کمر ?پوشیدن لباس های تنگ و کشی مثل شلوار استریج ?کمک به او در انجام فعالیت ها و کارهای نسبتاً سنگین در خانه مثل حمل وسایل یا اساسیه از ماشین به داخل منزل ،هل دادن فرغون در باغ ،ورز دادن خمیر ?برگزاری مسابقه طناب […]

پاکدلها: تحریک حس عمقی ?در برخی کودکان شاهد حساسیت به لمس شدن بدن هستیم برای غلبه بر این مشکل موارد ذیل توسط هورویتز که خود کاردرمان است توصیه میگردد: ?پریدن روی ترامپولین که امروزه در برخی پارکها وجود دارد ( این فعالیت را می توان از طریق تشکهای طبی فنردار بازسازی کرد) ?پوست اندامها وتنه […]