سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: software learning disabilities

نرم افزار تقویت ادراک دیداری پاکدلها – حدود 80 درصد اطلاعاتی که انسان از محیط پیرامون کسب می کند از طریق حس بینایی است، اما آنچه انسان می بینند تنها تصویر آن چیزی که بر روی شبکیه افتاده نیست، بلکه این تصاویر باید در مغز مورد پردازش و معنابخشی قرار گیرند، تا آنچه می بینیم را […]