سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: sok ‘tjk fh lyc

راه افزایش هوش و به طبع آن، افزایش توانمندی مغز ، مطالعه و داشتن اطلاعات عمومی است. ? ما با مغز خود سخن میگوییم! پس: باید مغز خود را پرورش دهیم ضمن اینکه یک بخش از 12 بخش اصلی:  هوش، و یک راه برای افزایش توانمندی مغز، داشتن ««اطلاعات عمومی»» است؟!  شاید برای بعضی از […]