سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: (Terminology of learning disabilities)

اصطلاح شناسی ناتوانی های یادگیری (Terminology of learning disabilities) پاکدلها – از دست دادن توانائی خواندن به سبب نوعی ضایعه مغزی ، نظیر حمله مغزی . این اصطلاح همچنین به شکست کامل در کسب مهارتهای خواندن هم بصورت جزئی و هم بصورت کاملبا توجه به ضایعه حاصلمی شود . فراموشی نام ها ( آنومیا ) […]