سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: thdg jr

کاربرگ ، فایل ، دانلود ؛

دانلود کاربرگ تقویت سرعت پردازش و ریاضی – رایگان سرعت پردازش یکی از عناصر اصلی “فرآیند شناختی” است، به همین دلیل یکی از مهمترین مهارت های یادگیری، عملکرد تحصیلی، رشد فکری، استدلال و تجربه است. سرعت پردازش توانایی شناختی است که می تواند به عنوان” زمان تعیین” شده برای انجام یک کار ذهنی تعریف شود […]