سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: tvhdkn dhnnid

1- موجب تسهیل در فرایندآموزشی در فرایندیاددهی – یادگیری وافزایش آموخته های فراگیران می گردد. 2- افزایش اعتماد به نفس معلمان ودانش آموزان را به دنبال دارد. 3- یادگیری برای دانش آموزان لذت بخش وجذاب تر می گردد. 4- ثبات واستحکام آموخته ها ومعنادار شدن یادگیری فراگیران را فراهم میسازد . 5- توانایی اندیشدن وا […]