سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: Visual Intelligence

هوش دیداری، فضایی چیست؟ توانایی درک پدیده های دیداری این نوع هوش توانایی درک پدیده های دیداری است.   یعنی توانایی درک یک شکل یا شیء   “امکان خلق ماهرانه تصاویر ذهنی به منظور حل مشکلات” با بکارگیری این هوش فرد می تواند شکل ها را در ذهن حرکت دهد و بچرخاند و به صورت […]