دقت و تشخیص نشانه ها 2

QUICK OVERVIEW

نام محصول : دقت و تشخیص نشانه های فارسی 2 (تمام حروف الفبا) –  مثالهای متعدد وکلمه سازی و ترکیب های مرتبط وفراوان

اهداف محصول : شناخت حروف الفبا و نشانه های درس فارسی اول و  تقویت خواندن و نوشتن پایه دوم ابتدایی ابتدایی – ترکیب حروف و کلمه سازی ؛ ترکیب صامت و مصوتها ؛ جمله سازی ، تقویت خواندن ؛ تقویت روخوانی

مورد استفاده: تمام دانش آموزان ابتدایی که مشکل خواندن و نوشتن دارند

فرمت : pdf و قابل پرینت

تعداد صفحات : 53 صفحه تمرین با توجه به ترتیب حروف الفبای کتاب فارسی اول ابتدایی و کلمه سازی و ترکیب و جمله سازی

انتشار :  سايت پاكدلها

قیمت : 10،000 تومان

توسعه و پشتیبانی : سایت پاکدلها – pakdelha.ir

 

10,000تومان