تقویت تشخیص شکل از زمینه با 45 تصویر پنهان

QUICK OVERVIEW

نام محصول : تصاویر پنهان را پیدا کنیم 

اهداف محصول : تقویت تشخیص شکل از زمینه ، بهبود توجه به متن و پاراگراف و.. ؛ تقویت یادگیری خواندن و نوشتن , بهبود ریاضی و حل مساله ،تقویت تمرکز وریزبینی و جزیی نگری

فرمت : pdf وقابل پرینت

تعداد صفحات : 47 صفحه تمرین

انتشار :  سايت پاكدلها

قیمت : 8،000 تومان

توسعه و پشتیبانی : سایت پاکدلها – pakdelha.ir

 

 

8,000تومان