سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مهارت های ریاضی پیش از دبستان

 

مهارت های ریاضی پیش از دبستان

اگر مراحل رشد شناختی در دوران قبل از دبستان به درستی طی نشده باشند ،یادگیری مفاهیم ریاضی در دوران مدرسه با مشکل مواجه خواهد شد.
اگر با دانش آموزی مواجه شدید که در این زیربنا ها ضعف داشت ، لیستی از تمرینات ذیل را تهیه کرده و با همکاری والدین و در قالب بازی پیش نیاز ها را به او بیاموزید .

🌀 طبقه بندی :
دانش آموز باید بتواند با توجه به یک یا چند ویژگی مشترک اشیاء و تصاویر را دسته بندی کند.

🔹مهره های رج شونده را بر اساس رنگ / شکل / اندازه دسته بندی کند.
🔹کارت های آموزشی حیوانات را از میوه ها جدا کند .
🔹مهره های قرمزی که 2 سوراخ دارند را جدا کند( توجه به دو ویژگی مشترک)
🔹از میان اشکال هندسی با رنگ ها و اندازه های گوناگون فقط اشکال کوچک را جدا کند (بدون توجه به رنگ و شکل آنها)
🔹نام چند شهر یا کشور را بگوید
🔹نام 5 حیوان اهلی و 4 حیوان وحشی را بگوید
🔹نام سه وسیله چوبی که در مدرسه وجود دارد را بگوید
🔹از میان تصاویر مختلف دور لبنیات خط بکشد و…
تمرینات فوق علاوه بر اینکه در طبقه بندی به کودک کمک می کند در تقوبت استدلال کلامی و افزایش دامنه لغات نیز بسیار مفید است.

🌀 ردیف کردن:
ردیف کردن باید بر اساس یک ویژگی و یا الگو اراِیه شده به صورت خطی توسط دانش آموز ادامه پیدا کند.

🔹مکعب ها را از بزرگ به کوچک مرتب کند
🔹نی های رنگی را از کوتاه به بلند مرتب کند
🔹موزاییک های رنگی را طبق الگو (یک قرمز یک آبی ) ردیف کند
🔹الگو را دشوار تر کنید (3 لوبیا 2 نخود) و بخواهید دانش آموز ردیف کردن را ادامه دهد
🔹خانه های شطرنجی را طبق الگو رنگ آمیزی نماید و….
اگر در طی مراحل از دانش آموز بخواهید ترتیب الگو را با خودش به صورت شعر بخواند ادامه کار با خطای کمتری همراه خواهد بود.

🌀 توانایی درک مفهوم عدد:
توانایی درک مفهوم عدد از توانایی طبقه بندی و ردیف کردن اشیاء ناشی می شود . پس اگر مراحل فوق به درستی طی شده باشند ، با آموزش این مطلب که هر عدد معرف طبقه ای از امور (اشیاء) است و مجموعه ای از پدیده ها (اشیاء) را نشان می دهد که از نظر تعداد مشترک هستند.

دانش آموز بعد از درک مفهوم عدد و توالی اعداد در می یابد که سری اعداد پیوستاری هستند که به دنبال هم ردیف شده اند و هر عدد از عدد قبلی خود بزرگتر و از عدد بعدی خود کوچکتر است . بعد از طی این مرحله نوبت به شمارش خواهد رسید.

🌀 شمارش:
شمردن ، از شمارش طوطی وار در خردسالی آغاز می شود و در سال های بعد با مفهوم عدد همراه می گرد و معنا پیدا میکند .کودک می آموزد که برای هر تعداد از یک شیء ، عدد متناظری وجود دارد. بعد سری اعداد به ترتیب پشت سر هم می آیند و شمارش با دسته بندی های ده تایی ، صدتایی و … ادامه پیدا می کند .

شمارش پایه و اساس محاسبات ریاضی محسوب می شود .دانش آموز به کمک شمارش به جلو عملیات جمع (+) با شمارش به عقب ، تفریق (-) و با شمارش طبق الگوهای افزایشی ضرب را می آموزد.

 

مهارت های ریاضی پیش از دبستان -سایت پاکدلها

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهی موبایل و کامپیوتری اختلال ریاضی اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل مهارت آموزی و پیشگیری از اختلال ریاضی اینجا کلیک کنید