سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: hdd ]dsj?

 تعریف کم شنوایی: —عارضه ای که در آن کودک یا بزرگسال قادر به کشف، تمیز یا شناسایی محدوده ای از اصوات در سطح بلندی مناسب برای گوش انسان ارائه شده اند، نیست. —ممکن است ناشی از آسیب به گوش خارجی، میانی، داخلی، عصب شنوایی یا مسیر شنوایی در ساقه مغز باشد.   – واژه شناسی […]