سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بهبود مهارتهای شنیداری

بهبود مهارتهای شنیداری

تقویت ادراک شنیداری

بخش صدا ها
ساختن کلمات
شروع اول کلمات

پیش نیاز ادراک شنیداری
دنبال کردن راهنمایی ها طبق یک الگو برای ساختن یک چیز
دنبال کردن توالی رویدادهای تصویری
بیان جز ییات یک تصویر یا ترتیب یک موضوع با سوالات استفهامی

درک معانی داستان وانتخاب اسم برای داستان وپیدا کردن گزینه مناسب برای داستان از میان پاسخ ها

تکمیل یک داستان نیمه تمام
پیدا کردن واژ ه نامقعول در یک متن یا داستان

تقویت توجه و دقت شنیداری

گوش دادن به صداهای مختلف در محیط زندگی
شنا سایی صدای ضبط شده ی پرندگان،اشیاء،مشاغل،فعالیت ها و…
توجه به صداهاوایجاد الگو باریتم

 
تقویت تمیز شنیداری

تمیز صدای دور ونزدیک
تمیز صدای کوتاه و بلند
تمیز صدای بالا وپایین
پیدا کردن جای مکان صدا
رد یابی کردن صدا
حدس زدن صدا از بین صداها

تقویت حافظه شنیداری
اجرای دستورات معین توپ زرد را روی میز بگذار،مداد قرمز رادر جیب علی بگذاروگل یاس رابرروی پنجره بگذار

دنبال کردن دستورات یک مربع قرمز بزرگ بر روی کاغذ بکش،یک دایره کوچک زرد بر آ ن بکش وحالا یک خط سیاه کم رنگ از مرکز دایره به گوشه راست مربع وصل کن

تعدادی نام شخصیت‌های فیلم یا تصاویر یا حروف شنیده شده را نام ببرد یا وقایع داستان را بگوید به ترتیب
سری اعداد را با سوالات استفهامی جواب بدهد4_2_0_3_5_1 کدام عدد بزرگتر است؟ کدام عدد به 5نزدیکتر است؟ عدد چهارمی را دو بار بگو؟

جملات شنیده شده را با اضافه کردن کلمه کلمه تکمیل کند.
جملات شنیده شده را دوباره به ترتیب تکرار کند.

بهبود مهارتهای شنیداری – سایت پاکدلها ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍

برای دانلود پکیج تقویت شنیداری اینجا کلیک کنید

برای دانلود نرم افزارهای شنیداری اینجا کلیک کنید