بازی با لوگو

بوسیله تعدادی لگو (از هر نوع)، طرحی بسازید
🍀کودک از طرح شما به عنوان الگو استفاده کرده و یکی دیگر کاملا مشابه با آن می سازد.
#نکته
✔️این بازی برای همه سنین بسیییار مفید و مناسب است
✔️ابتدا از طرح های ساده شروع کنید و به تدریج
طرح های خود را دشوارتر کنید.
✔️در مراحل دشوارتر:
🌀۱. از کودک بخواهید چشمان خود را ببندد و مراحل ساخت طرح الگو را نبیند🙈
🌀۲. به کودک اعلام کنید و مدت زمان درست کردن طرح را اندازه بگیرید،
🌀۳. هیجان خراب کردن طرح ساخته شده برای کودکان بسیار لذت بخش است😃از او بخواهید آن را خراب کرده و اینبار سریعتر آنرا بسازد، برای ایجاد جذابیت بیشتر میتوانید از یک موسیقی مناسب استفاده کنید.

منبع: کانال کودک توانمند