سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کاربرگ ، فایل ، دانلود ؛

دانلود کاربرگ رایگان هماهنگی چشم و دست

 

هماهنگی چشم و دست دارای اهمیت بسیار زیاد است. عدم مهارت در انجام حرکـات ظریـف دسـت بـه علـت ضعف در هماهنگی چشم و دست است که مـی­توانـد بـر مهارت هـای بـازی و انجـام امـور روزمـره زنـدگی تـاثیر گذارد و از این طریق منجر به تاخیر حرکتی و آموزشی شود. دست و عملکرد آن در تقابل و داد و ستد با محـیط بسیار حیاتی است، چنان که آسیب ایـن عـضو بـه هـر میزان، می­تواند فعالیت روزمره فرد و کنش متقابـل او بـا محیط را مختل سازد. ارتباط تنگاتنـگی بین عملکـرد فـرد در فعالیـت هـای مراقبـت از خـود و فعالیـت­هـای اوقـات فراغت با مهارت های حرکتی ظریف دست وجود دارد. مهـارت هـای ظریـف حرکتی دست انسان شامل: استفاده از انگشتان و شـصت است که در فعالیت­هایی نظیـر برداشتن اشیـاء کوچک، استفـاده از قیچی، نوشتن، نقاشی کـردن، کـشیدن و بـستن بنـد کفـش و نظـایر آن استفاده می شود.

عدم مهارت در انجام حرکات ظریـف دسـت در برخی از کودکان به دلیل ضعف در هماهنگی چـشم و دست و هماهنگی دو دست است که باعث اختلال یا تأخیر حرکتی و آموزشی آن­ها گشته و در نتیجـه باعـث سرخوردگی آن­ها در مهارت های بـازی و مهـارت هـای انجام فعالیت های روزانه می شود. طـرح فعالیـت هـایی کـه دیـدگاه چنـد حـسی داشـته و کودک را درگیر فعالیت می کنـد مانند: پرتـاب تـوپ بـه هدف، بریدن کاغذ طبق الگو، نخ و مهره و به طور کلـی فعالیت های چشم و دست، به رشد آگاهی حـسی و رشـد مهارت های حرکتی کودک کمک خواهـد کـرد.

به  طور معمول قبل از اینکه دست ها مشغول انجام حرکتی به سمت هدف شوند، چشم­ها روی آن هدف تثبیت می شوند که حاکی از عملکرد چشم ها در جهت فراهم کردن اطلاعات درباره ویژگی های محیط برای دست ها است. هماهنگی چشم و دست شامل توانایی فرد در تشخیص یک شیء (طرح) از بین اشیاء پیرامون (زمینه) و هماهنگ کردن اطلاعات ادراکی شیء با حرکات دست است که یکی از اجزاء ادراک بصری را تشکیل می دهد و اثر مهمی در یادگیری دارد. هماهنگی چشم و دست زمانی رخ می دهد که کودک بتواند میان آن چه که می بیند با حرکت اعضای بدن، به خصوص حرکات دست ها هماهنگی ایجاد کند. کاهش فعالیت حرکتی در این زمینه مانع سازماندهی حرکتی بنیادی کودک می  شود.

از جمله بازی هایی که والدین یا مربیان باید برای تقویت مهارت های هماهنگی چشم و دست به کار ببرند می توان به بازی های زیر اشاره کرد:

نخ و سوراخ

دور تا دور یک برگه مقوایی را با پانچ سوراخ کنید و از کودک بخواهید که نخ را از سوراخ­های مقوا رد کند.

دارت بازی

کودک را مقابل صفحه دارت قرار دهید و از او بخواهید که تیرها را در مرکز دارت فرو کند.

فوتبال و والیبال

 از فضای 10 الی 12 متری اتاق خانه خود برای بازی فوتبال و والیبال با کودک خود استفاده کنید. فراموش نکنید که از توپ های سبک استفاده کرده و هدفی تعیین کنید تا کودک با توپ به آن بزند.

نخ و قرقره

از کودک بخواهید که نخ را از بین قرقره  ها رد کند.

گرفتن اشیاء از آب

داخل ظرفشویی آشپرخانه یا یک تشت که پر آب است، اشیاء سبک و پلاستیکی مانند اسباب بازی­های پلاستکی کودکتان قرار دهید و از او بخواهید تا اسباب بازی ها را از آب بگیرد. این بازی برای کودکان بسیار مفرح است و سبب تقویت هماهنگی چشم و دست می شود.

 

برای دانلود کاربرگ رایگان هماهنگی چشم و دست روی تصویر زری کلیک کنید

 

دانلود

 

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای موبایلی و کامپیوتری تشخیص و درمان اختلالات یادگیری اینجا کلیک کنید

برای مشاهده و دانلود پکیج کامل تقویت هماهنگی چشم و دست اینجا کلیک کنید