سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نقاشی ، آرمیتا ، نقاش، نقاشی های آرمیتا شریفی ، آرمیتا شریفی ، طراحی ، نقاش کوچولو ، هنرمندی کودکانه ، کودک هنرمند ، فعالیت های مادر و کودک ، طراح ، نقاش

نقاشی های آرمیتا شریفی

نقاشی زبان کودک است. کودکان برخلاف بزرگسالان هستند. آنها از طریق نقاشی کشیدن، قصه گویی، بازی کردن و… شناخته می شوند.

نقاشی به ما کمک می کند تا به دنیای درونی و روح کودک پی ببریم، بدانیم چه نیازهایی دارد، آیا کودک ناسازگار یا بیمار است؟ در بزرگسالی می خواهد چه کاره شود و… به دلیل علاقه بسیار ی از خانواده های عزیز و اهمیت نقاشی کودکان تصمیم دارم در این شماره و در چند شماره آتی مفاهیم نقاشی کودکان را به صورت کاملاً خلاصه شده، تقدیمتان کنیم. مفهوم خورشید، ماه، آسمان، زمین، اتومبیل و حیوانات را در این شماره با هم بررسی می کنیم، لطفاً توجه داشته باشید که شما به کودک، موضوع نقاشی نمی دهید و خودش آزادانه نقاشی می کند

 

نقاشی های زیر توسط آرمیتا شریفی در تاریخ های مختلف طراحی شده است

 

نقاشی شماره 1 – تاریخ 10 9 1400

نقاشی های آرمیتا شریفی ، آرمیتا شریفی ، طراحی ، نقاش کوچولو ، هنرمندی کودکانه ، کودک هنرمند ، فعالیت های مادر و کودک ، طراح ، نقاش

 

نقاشی شماره 2 – تاریخ 20 9 1400

 

نقاشی های آرمیتا شریفی ، آرمیتا شریفی ، طراحی ، نقاش کوچولو ، هنرمندی کودکانه ، کودک هنرمند ، فعالیت های مادر و کودک ، طراح ، نقاش

 

نقاشی شماره 3 – تاریخ 28 9 1400

 

نقاشی های آرمیتا شریفی ، آرمیتا شریفی ، طراحی ، نقاش کوچولو ، هنرمندی کودکانه ، کودک هنرمند ، فعالیت های مادر و کودک ، طراح ، نقاش

نقاشی شماره 4 – تاریخ 07 10 1400

 

نقاشی های آرمیتا شریفی ، آرمیتا شریفی ، طراحی ، نقاش کوچولو ، هنرمندی کودکانه ، کودک هنرمند ، فعالیت های مادر و کودک ، طراح ، نقاش

 

 

 

 

 

 

 

کلیک کنید : 👈 دانلود فایل های تشخیصی انواع اختلالات یادگیری

مشاهده کنید : 👈 دانلود فایل های درمانی انواع اختلالات یادگیری

دانلود کنید : 👈 دانلود نرم افزارهای مکمل درمان انواع اختلالات یادگیری