مراحل ارزیابی و تشخیص اختلال یادگیری

  • مراحل ارزیابی و تشخیص اختلال یادگیری :

  1.  مصاحبه و تكميل شرح حال
  2. مشاهدات بالینی : مشاهده گر در حین مراحل ارزیابی اطلاعاتی را از خصوصیات و ویژگیهای رفتاری کودک به دست می آورد که او را در امر تشخیص یاری می دهد .
  3. آزمون های رسمی

    الف : آزمون وکسلر

ب : آزمونهای بینایی:

براي مثال : آزمون دیداری حرکتی بندر – گشتالت، آزمون ادراکی بینایی فراستیگ

ج : آزمونهای شنوایی وپمن

د: آزمون های پیشرفت تحصیلی در سه بعد خواندن، نوشتن و ریاضیات

ه : آزمون رشد حرکتی لینکلن- اوزرتسکی

ی :آزمون  برتری طرفی

پست‎های مرتبط:

تفاوت‌های یادگیری دانش‌آموزان دختر و پسر

بحث آموزش و یادگیری، بحثی است که چه معلم باشید،...

شناسایی و درمان عملی اختلال خواندن

درمان مشکلات (خواندن )دانش آموزان خواندن یکی از پیشرفته ترین...

بازی و ریاضی – معرفي چند بازي پيشنهادي

🔴بازی و ریاضی اهداف الف)افزایش توجه و تمرکز ب)رفع مشکلات...