سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تمرین شماره ۱
تعداد سه یا چهار کلمه را گفته و ازدانش آموز بخواهید صدای اول کدام کلمه با بقیه فرق دارد.
سیب شانه سبد
شکلات ماشین شیرینی
زنگ زیپ موز زرافه

تمرین شماره ۲
تعداد سه یا چهار کلمه را گفته و ازدانش آموز بخواهید صدای آخر کدام کلمه با بقیه فرق دارد.

موش کفش درخت
لباس، دست گیلاس
موز، بازی، نماز، روز
تمرین شماره ۳
تعداد سه یا چهار کلمه را گفته و ازدانش آموز بخواهید صدای اول کدام کلمه دوکلمه مثل هم هستند؟
باری، کاری، بادی، یاری
شانه، چانه، خانه، شاخه
سوپ، توت، شوت، سوت
تمرین شماره ۴
تعداد سه یا چهار کلمه را گفته و ازدانش آموز بخواهید صدای آخر کدام دوکلمه مثل هم هستند؟

سبد، درخت، کتاب، کمد
کیف، علف، فرشته، دفتر
ساعت، صندلی، خیابان، بخاری

تمرین شماره ۵
دوکلمه به دانش آموز گفته شود تا تشخیص دهد آیا این دوکلمه مثل هم است یا فرق دارد.
مثال:
شیر/سیر
سنگ/زنگ
گوش/دوش
کوکو/توتو
برق/برگ
گاز/غاز
کوسه/کوچه
پارچ/پارک
البته در ببن کلمات گاهی هم کلمات مشابه بیان شود.

پیشنهاد مدیر سایت ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)